Surflogiet

På Surflogiet står grillarna tända för att ge er Gotlands godaste burgare blandat med äventyr på havet, musik och gemenskap. Vi vet hur viktigt miljöombytet är för att kreativiteten i gruppen skall flöda. Lämna vardagen och ta med dig kollegorna till stället ni länge kommer att prata om. En plats för möten närmare havet än här, blir svårt att hitta. Kanske är det just närheten till havet och naturen som har störst påverkan på ert resultat?