Möten med 100% glädje och energi

Företagsevent i tre steg

Tillsammans med våra fantastiska partners och vår egen kreativitet och erfarenhet ta vi fram koncept och hittar mötesplatser som uppfyller dina önskemål för ett lyckat event. Vi lyssnar på er, vad som passar just er upplevelse och tar in vår lokala kännedom och expertis efter erfarenhet.

Tillsamman så kommer vi genomföra möten ni kommer att minnas länge!

Förstå

Vi börjar med att lyssna på ditt behov för att få en förståelse om vad vi kan göra för att hjälpa dig och ditt företags mål och vision. Vårt löfte är att inkludera alla, oavsett förutsättningar. I nära dialog arbetar vi fram ett förslag. Här jobbar vi tillsammans med att skapa ett koncept som passar företagets vision, förväntningar, budget och önskemål. 

Föreslå

I nära dialog arbetar vi fram ett förslag som passar just ditt företag. Vi tar fram ett anpassat förslag med olika alternativ och tjänster som passar er vision och budget. Efter att ha presenterat förslaget, går vi igenom varje detalj noggrant och justerar det tillsammans vid behov. Vår ambition är att fylla er konferens med så mycket mervärde som möjligt.

Aktivera

När vi är eniga om varje liten detalj börjar vi planera och aktivera för högsta kvalitet. I regelbundna avstämningar justerar vi tillsammans. Vi bokar leverantörer, ordnar logistik och ser till att allt är noga genomtänkt inför er konferens. Under eventet finns vi på plats för att övervaka och säkerställa att allt går enligt plan. Efter utvärderar vi tillsammans.

MagiskA MÖTEN PÅ RIKTIGT

Hur uppstår ett magiskt möte? Det funderar vi på dagligen.
Vi tror att magin i möten uppstår när det förväntansfulla blir verklighet, när människor förs samman och samskapar i samhörighet. Det är som en kärlekshistoria då människor träffas och gillar varandra i en relation byggd på trygghet och upptäckarglädje.

Vi drar inte rabbisar (kanin på gotländska) ur hatten men vi har kunskapen, passionen och ambitionen att i en i unik miljö möjliggöra magiska möten på riktigt. När kulissen blir verklighet är hela Gotland vår arena.

Vi inspireras av att lägga handen på ruinen och känna dess puls som ett eko genom årtionden. Eller genom att ställa oss på klapperstenstranden och se havet möta himlen.

Välkommen till Gotland – tillsammans skapar vi möten som på riktigt blir magiska.